แนะนำผู้ประกอบการ

ชุมชนที่ 1 : บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 2 : บ้านตะบิ้ง ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
ชุมชนที่ 3 : ชุมชนบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 4 : ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 5 : บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 6 : บ้านศาลาสอง ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 7 : ชุมชนบานา ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 8 : บ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 9 : ชุมชนบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 10 : ชุมชนยูโยด่านภาษี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชุมชนที่ 11 : ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี