กิจกรรม

Ecotive ร่วมกับบริษัท Wish & Wise Co.Ltd, ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตโกโก้ จ.ตาก

23/04/2024

Ecotive ร่วมกับบริษัท Wish & Wise Co.Ltd, ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตโกโก้ จ.ตาก

22/04/2024

เวทีเสวนาถอดบทเรียน Ecotive ปีที่2

15/12/2023

เวทีเสวนาถอดบทเรียน Ecotive ปีที่2

15/12/2023

“โครงการอบรมนักเล่าชาวตานี” ร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนรอบอ่าวตานี (Aow Tani)

10/01/2024

#Ecotive พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ผปก. ร่วมกับศยาสมุนไพร

18/10/2023

#Ecotive ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการ สปากำปง และผู้ประกอบการ DMINE Shop

14/10/2023

ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในโครงการ

13/10/2023

#Ecotiveช่วยชุมชน ผู้ประกอบการกุ้งแห้งบานา 

11/10/2023

อบรมเชิงปฎิบัติการ Finance: การเงินรอดธุรกิจยั่งยืน

08/09/2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing Communication: สื่อสารเฉียบด้วยทักษะที่ทรงพลัง

06/09/2023

“Finance : การเงินรอด ธุรกิจยั่งยืน”

29/08/2023

ECOT!VE ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  “Marketing Communication : สื่อสารเฉียบด้วยทักษะที่ทรงพลัง”

29/08/2023

คณะทำงาน #Ecotive ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการกุ้งฝอยตากแห้งต.บานา

20/08/2023

มองให้ลึก วิเคราะห์ให้ชัด สู่การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี และจุดประกายสร้างโฮมสเตย์ชายแดนใต้

09/08/2023

ประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างอบต.ปิยามุมัง และ #Ecotive

14/07/2023

#Ecotive จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “มองให้ลึก วิเคราะห์ให้ชัด สู่การพัฒนาธุรกิจของตัวเอง พร้อมกับการสร้างแบรนด์ โลโก้ และแพกเกจจิ้ง”

12/07/2023

ประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองตะลุบัน และ Ecotive

07/07/2023

Consult ผู้ประกอบการสปากำปงร่วมกับบริษัทศยาสมุนไพรเพื่อสร้างความร่วมมือ

16/06/2023

"หลักสูตรแนวคิดผู้ประกอบการสู่การเป็นนวัตกรชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking for Social Innovation Driven Entrepreneur) รุ่นที่ 2"

14/06/2023

Ecotive จัดคลีนิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการชุมชน

11/03/2023

พื้นที่ปฏิบัติการชุมชน

14/08/2022

Pitching idea นำเสนอไอเดียของผู้ประกอบการและแอมบาสเดอร์

13/08/2022

CAMING IN SAMPLIMORE by Ecotive

13/08/2022

พัฒนาการตลาดและบริหารการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

18/06/2022

เส้นทางเสน่ห์แห่ง ปัตตานี

03/06/2022

Workshop ปฏิบัติการพัฒนา Product ไอเดียนวัตกรรมชุมชน

24/05/2022

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง แม่น้ำสายบุรี ”คุณค่า” ทางระบบนิเวศและวัฒนธรรม

17/05/2022

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา Product ชุมชน

16/05/2022

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขับเคลื่อน ecotive เวทีหารือและสร้างความร่วมมือภาคีสู่พลังขับเคลื่อนงาน

24/01/2022

อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมหลักสูตรระดับต้น (Beginner)

23/01/2022

หลักสูตร : แคมป์ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ระดับต้น (Beginner)​​​​​​​

23/01/2022

Focus group เพื่อสร้างการรับรู้/การมีส่วนร่วม ม.1 บ้านสุไหปาแน อ.เมือง จ.ปัตตานี

24/12/2021

Focus group เพื่อสร้างการรับรู้/การมีส่วนร่วม ม.6 บ้านจือโระ อ.เมือง จ.ปัตตานี

24/12/2021

Focus group เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

23/12/2021

เวทีพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่

26/10/2021

ประชุมแกนนำชุมชนตะบิ้ง อ.สายบุรี ด้วยเครื่องมือ REAP

18/11/2021

ประชุมแกนนำชุมชนสุไหงปาแน หมู่ 1 ต.บานา ด้วยเครื่องมือ REAP

16/11/2021

คณะทำงาน ECOTIVE ประชุมแกนนำวิเคราะห์ ชุมชนจือโร๊ะ หมู่ 6 ต.บานา ด้วยเครื่องมือ REAP

17/11/2021