ข่าวสาร

rover
เวทีเสวนาถอดบทเรียน Ecotive ปี2
rover
“โครงการอบรมนักเล่าชาวตานี” ร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนรอบอ่าวตานี (Aow Tani)
rover
#Ecotive พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ผปก.ร่วมกับศยาสมุนไพร
rover
#Ecotive ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการ สปากำปง และผู้ประกอบการ DMINE Shop
rover
ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในโครงการ
rover
#Ecotiveช่วยชุมชน ผู้ประกอบการกุ้งแห้งบานา
rover
อบรมเชิงปฎิบัติการ Finance: การเงินรอดธุรกิจยั่งยืน
rover
อบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing Communication: สื่อสารเฉียบด้วยทักษะที่ทรงพลัง
rover
ECOT!VE เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “Finance : การเงินรอด ธุรกิจยั่งยืน”
rover
ECOT!VE ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  “Marketing Communication : สื่อสารเฉียบด้วยทักษะที่ทรงพลัง”
rover
คณะทำงาน #Ecotive ลงพื้นที่พบปะ ผู้ประกอบการกุ้งฝอยตากแห้งต.บานา
rover
มองให้ลึก วิเคราะห์ให้ชัด สู่การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี และจุดประกายสร้างโฮมสเตย์ชายแดนใต้
rover
ประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างอบต.ปิยามุมัง และ #Ecotive
rover
กิจกรรม “มองให้ลึก วิเคราะห์ให้ชัด สู่การพัฒนาธุรกิจของตัวเอง” พร้อมกับการสร้างแบรนด์ โลโก้ และแพกเกจจิ้ง
rover
ประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองตะลุบัน และ Ecotive
rover
Consult ผู้ประกอบการสปากำปงร่วมกับบริษัทศยาสมุนไพรเพื่อสร้างความร่วมมือ
rover
ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “มองให้ลึก วิเคราะห์ให้ชัด สู่การพัฒนาธุรกิจของตัวเอง” พร้อมกับการสร้างแบรนด์ โลโก้ และแพกเกจจิ้ง
rover
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรแนวคิดผู้ประกอบการสู่การเป็นนวัตกรชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ(design thinking) รุ่นที่ 2
rover
ECOTIVE จัดอบรมหลักสูตร แนวคิดผู้ประกอบการสู่การเป็นนวัตกรชุมชนอย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking for Social Innovation Driven Entrepreneur)
rover
ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม workshop "แนวคิดผู้ประกอบการสู่การเป็นนวัตกรชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) รุ่นที่ 2"
rover
Ecotive จัดคลีนิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
rover
Pitching idea นำเสนอไอเดียของผู้ประกอบการและแอมบาสเดอร์
rover
แคมป์เสน่ห์มลายูกับทริปเส้นทางนำเที่ยว สำหรับสายชุมชนรักษ์ธรรมชาติ
rover
เรื่องเล่าจากการลงพื้นที่สัมผัสชุมชนของ Ecotive Ambassadors
rover
แนวคิดการตลาดสร้างสรรค์ผู้ปกอบการชุมชน
rover
workshop การพัฒนาทักษะด้านการตลาดและการบริหารการเงิน
rover
Ecotive-พื้นที่โมเดลผู้ประกอบการชุมชน
rover
ปฏิบัติการพัฒนา Product ไอเดียนวัตกรรมชุมชน
rover
Workshop การพัฒนา Product ชุมชนสร้างสรรค์
rover
ecotive
rover
สำนักข่าวอามาน( Aman News Agency) รายงานข่าว ECOtive นิเวศสร้างสรรค์ปัตตานีโมเดล ร่วมแก้จนชาวปัตตานีด้วยนวัตกรรม
rover
แคมป์ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ระดับต้น (Beginner)​​​​​​​
rover
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม แคมป์ผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Ecotive Ambassadors) ระดับต้น (Beginner)
rover
เฟ้นหา.. ไอเดียคนรุ่นใหม่สู่แนวคิดผู้ประกอบการทางสังคม
rover
ประชุมแกนนำชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
rover
เวทีพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่