เวทีเสวนาถอดบทเรียน Ecotive ปี2

โพสเมื่อ 2024-01-11 23:45:06 | 4 months ago

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 #Ecotive จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียน Ecotive ปีที่2 กับการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่โมเดลพึ่งพาตนเองจังหวัดปัตตานี 

โดยภาคเช้า จัดเสวนาในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน หรือ SME เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” โดยทีมวิทยากรคือ ดร.ศริยา บิลแสละ หัวหน้าโครงการ Ecotive คุณมารุต เมฆลอย นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) คุณไลลา บุญพิศ ผู้ประกอบการร้านไลลาอินเตอร์คอสเมติกและร้านเพชรพลอยปุตรีสาขายะลาและปัตตานี และดำเนินการเสวนา ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณะวิทยาการสื่อสาร ทีมวิจัยโครงการฯ

 และภาคบ่าย เสวนาในหัวข้อ “Ecotive กับการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปัตตานี” โดยทีมวิทยากรคือ ดร.วรรนิศา มัจฉา รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร และนักวิจัย Ecotive คุณอรรถพล สาแม ผู้ประกอบการด้านการจัดงานท่าพระยาเมืองสาย (Event organizer) คุณซาอินดะห์ ดือราโอะ ผู้ประกอบการเสื้อผ้าสตรีมุสลิม คุณซาฟีร่า อิแอ ผู้ประกอบการสปากำปง คุณซารีปะห์ มาลายา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา และดำเนินการเสวนา คุณอัสรา รัฐการัณย์

 

ถ่ายทอดสด ผ่าน เพจเฟสบุ๊ค คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี , Ecotive