#Ecotive พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ผปก.ร่วมกับศยาสมุนไพร

โพสเมื่อ 2023-10-20 08:56:28 | 7 months ago

#ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการEcotive 18 ต.ค .66

#Ecotive  Sariya Binsaleh Hana Harris อัสรา รัฐการัณย์ Sarita Duereh เข้าพบ คุณอภิชัย หมัดเน  เจ้าของ CEO บริษัท ศยาสมุนไพร จำกัด บริษัทรับสร้างแบรนด์ จดทะเบียน อย. ออกแบบแพคเกจ ที่ได้มาตรฐาน

ร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ประกอบการชุมชน ในโครงการ Ecotive เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน