#Ecotive ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการ สปากำปง และผู้ประกอบการ DMINE Shop

โพสเมื่อ 2023-10-16 10:35:37 | 7 months ago

วันที่ 14 ต.ค.2566 คณะทำงาน #Ecotive ลงพื้นที่บ้านสุไหงปาแน ม.1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ #สปากำปง  

และผู้ประกอบการ #DMINEshop กลุ่มตัดเย็บหมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม ฮิญาบ และเสื้อผ้าแฟชั่นบ้านสุไหงปาแน 

พูดคุยหารือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วนำออกสู่ตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค