ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในโครงการ

โพสเมื่อ 2023-10-14 12:04:40 | 7 months ago

คณะทำงาน #Ecotive ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในโครงการ
13 ต.ค. 2566 โครงการ #Ecotive ลงพื้นที่ตำบลปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ #ถ่านกะลาอัดแท่ง และผู้ประกอบการ #กล้วยกรอบแก้ว
รวมทั้งลงพื้นที่ตำบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกระต่ายขูดมะพร้าว และ #ผลิตภัณฑ์จากงานไม้ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา