อบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing Communication: สื่อสารเฉียบด้วยทักษะที่ทรงพลัง

โพสเมื่อ 2023-09-14 08:27:56 | 9 months ago

วันที่ 6 กันยายน 2566 #Ecotive จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing Communication: สื่อสารเฉียบด้วยทักษะที่ทรงพลัง ณ ห้อง 19111 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 19 ม.อ.ปัตตานี

การอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจช่องทางการตลาด การสื่อสารไปยังลูกค้าควรเป็นอย่างไร วิธีการสื่อสารและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลังมีอะไรบ้าง โดย ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) สำหรับหลักสูตรนี้คือ

  1. ผู้ประกอบการรู้และเข้าใจกลุ่มลูกค้าของตนเองชัดเจนว่าอยู่ที่ไหน กลุ่มไหน
  2. รู้จักเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลัง
  3. ใช้เครื่องมือทางการตลาดเป็น
  4. ออกแบบเนื้อหาเพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้

โดยมี ผศ.ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล หรือการทำธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดีย (Digital Commerce or Social Commerce)"

และอบรมเทคนิคและวิธีการขายสินค้าออนไลน์ Ecotive Market โดยคุณนรินทร์ ปากบารา ผู้ก่อตั้งสถาบันเรียนรู้ทักษะชุมชน CSE ผู้ประกอบการได้ความรู้และแรงบันดาลใจมากมาย